Maaike Wolfs is een inspirerende en creatieve bouwkundige, gespecialiseerd in duurzaamheid.

“Ik vind het belangrijk, dat een gebouw functioneel en eerlijk is. Het gebouw moet zich aanpassen aan de gebruiker, niet andersom. Een eerlijk gebouw is een gebouw waarin materialen toegepast zijn, die functioneren zoals ze bedoeld zijn. Glas is bedoeld voor daglicht, beton voor de fundering.”

Maaike is in 2009 afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Ze heeft daar de bachelor Technische Innovatie Wetenschappen (Voorheen Techniek en Maatschappij, TeMa) en de master Contruction Management and Engineering gevolgd en afgerond.

Technische gezien zijn er vaak meerdere oplossingen voor een probleem. Toch blijkt het vaak sociaal, economisch, praktisch of juridisch minder eenvoudig. Een groot struikelblok is nog steeds de communicatie. Communicatie is meer dan woorden: het gaat om het willen en kunnen verplaatsen in de ander. “Ik heb de technische en sociale taal leren spreken. Ik kan de sociale, economische, praktische of juridische situatie vertalen naar de technische en omgekeerd.”

Ook maatschappelijk is Maaike actief, onder andere bij diverse coöperaties voor verduurzaming. Zo werkt ze bijvoorbeeld samen met Altena Nieuwe Energie om de particuliere woningeigenaar bewust te maken van de eigen woning in energetische zin. Daarnaast is ze in haar vrije tijd in verenigingsverband zweminstructeur en actief voor de NRZ.