Het verduurzamen van een appartementencomplex is niet eenvoudig, omdat er vaak een Vereniging van Eigenaren (VvE) is. Alle appartementsgerechtigden zijn gezamenlijk eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten van het gebouw. De VvE moet zorgen voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementengebouw. Bijvoorbeeld de gevel of het dak. Verduurzamen ligt dus voor een deel ook bij de VvE en niet bij de individuele eigenaar.

De VvE moet denken aan veel diverse zaken, zowel technisch, juridisch, financieel en sociaal. Alle besluiten, ook met betrekking tot verduurzaming, moeten samen genomen worden. De VvE moet in een vergadering een meerderheid behalen om stappen te kunnen zetten. Het is daarom noodzaak dat alle bewoners vanaf dag een meegenomen worden in de gedachte van verduurzamen. Maaike kan hierin hulp bieden.

Maaike Wolfs biedt een “op de koffie” moment aan. Dit is een gesprek op locatie waar alle (on)mogelijkheden besproken worden. Zo kan er in de VvE gekeken worden waar de focus gelegd kan gaan worden. Het is immers zonde om alle energie in te zetten op spouwmuurisolatie als blijkt dat er geen spouwmuur is.

In een volgende fase kan een praktisch maatwerkadvies verstandig zijn. In een maatwerkadvies (conform NTA 8800)  wordt het gebouw volledig doorgerekend met mogelijke maatregelen. Dit wordt gedaan door Maaike of een van haar gecertificeerde EP-adviseurs. Op die manier wordt duidelijk wat de technische mogelijkheden in het gebouw zijn. Dit rapport kan onder andere aangevuld worden met een woonlasten doorrekening. Dan wordt het advies nog een stapje praktischer.

Na alle adviezen kan de VvE de keuze maken welke maatregelen genomen kunnen worden. Er moeten eventueel aanvullende onderzoeken gedaan worden (bijvoorbeeld flora en fauna onderzoek). Als er eenmaal een keuze gemaakt is, kunnen er pas offertes opgevraagd worden. Helpen, adviseren en begeleiden van mensen in hun weg naar verduurzamen. Deze proces begeleiding wordt aangeboden door Maaike Wolfs.

Bewoners en VvE’s kunnen duurzaam gecoacht worden.