Diensten

Maaike is actief op verschillende gebieden. Overlappend is steeds het begrijpbaar maken van technische en bouwkundige taal.

Verduurzamen van gebouwen, projecten en bedrijven

“Verduurzamen kan al met kleine, eenvoudige stapjes gedaan worden.” Denk aan het plaatsen van LED verlichting of het hergebruiken van materialen. In een woning kan men denken aan het aanbrengen van spouwisolatie, enerzijds voor het comfort, anderzijds voor besparing op de energierekening. Maaike draagt zorg voor inzage in de beste maatregelen en eventuele begeleiding daarvan. Dit wordt gedaan met scans zoals bijvoorbeeld GPR, BREEAM, Frisse Scholen en LEED. Daarnaast begeleid ze bijvoorbeeld de duurzaamheidsvisie. 

Bedrijven zijn in sommige gevallen verplicht onderzoeken uit te voeren. Onderzoeken die aantonen dat het bedrijf verduurzaming heeft of kan uitvoeren. Dit kan in het kader van Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

EPA-label Utiliteit

Een energielabel voor utiliteit oftewel een Energieprestatie Utiliteitsgebouwen volgens ISSO publicatie 75.1 geeft de mate van duurzaamheid van een gebouw aan. Deze publicatie is gebaseerd op de NTA 8800. Hiermee wordt berekend of voldaan wordt aan de BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw).

Voor gebouwen is het wettelijk verplicht bij verhuur of verkoop een energielabel te hebben, afhankelijk van de functie en openbaarheid van het gebouw. Daarnaast kunnen huurders of geldverstrekkers eisen stellen aan de gewenste classificatie van gebouwen. Maaike draagt zorg voor de opname van het gebouw, correcte invoer van de gebouwspecificaties en de officiële registratie van het EP-label bij RVO. Daarnaast kan ze advies geven hoe een verbetering in de labelclassificering te maken is, het zogenaamde EPA-U maatwerkadvies.
Per januari 2023 moeten kantoorpanden voldoen aan het energielabel C. Veel kantoorpanden voldoen daar op dit moment nog niet aan. Er is dus enige haast geboden om dit doel op tijd te halen.

Energiescans voor woningen en utiliteit, bijvoorbeeld met de SVM subsidie.

Het is goed om te weten wat de status van een gebouw is met betrekking tot duurzaamheid. Maaike helpt om hier eenvoudig en snel inzicht in te krijgen door middel van een scan. Hiervoor is voor kleine bedrijven de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) in het leven geroepen. Op die manier is in 2022 voor slechts een paar euro zo’n scan te maken.  

Duurzaamheidsmakelaar 

Als duurzaamheidsmakelaar is Maaike ook een spin in het web. Ze draagt zorg voor inzage in de mogelijkheden van de woning en helpt vervolgens de juiste wegen te bewandelen. Hierbij kun je denken aan het vinden van een passende aannemer of het aanvragen van subsidies.

Wetgeving voor bedrijven

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven al enige jaren om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Sinds 2020 moeten bedrijven hiervan een melding maken bij het eLoket van RVO. Dit is de zogenaamde meldingsplicht. Bedrijven moeten aantonen welke maatregelen zij van de EML (Erkende Maatregelen Lijsten) hebben uitgevoerd of hebben gepland. Maaike heeft een goed beeld van deze maatregelen en lijsten en werkt dan ook aan een praktische toepassing van deze maatregelen en lijsten. Ook is zij op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.

Begeleiding realiseren van mantelzorgwoningen

In de huidige wet- en regelgeving, het Besluit omgevingsrecht (Bor), is geregeld, dat mensen eenvoudig een mantelzorgwoning in hun tuin mogen plaatsen. De gemeenten hebben aanvullende bepalingen geformuleerd. Helaas resulteert dit in verschillen per gemeente en helpt Maaike, met de wetgeving en het bestemmingsplan in gedachte, een mantelzorgwoning te realiseren.

Contact

Maaike van Dijk - Wolfs

info@maaikewolfs.nl
06-52025288