Verduurzaming is een groot en moeilijk vraagstuk. Wat hoort precies tot verduurzamen en wat niet? Verduurzamen wordt inmiddels een containerbegrip genoemd. Volgens de Van Dale: ‘een begrip zonder scherp afgebakende betekenis, waaraan de taalgebruiker zelf nader invulling kan geven’.  Een VN-commissie, onder voorzitterschap van de Noorse oud-premier Gro Harlem Brundtland, definieerde duurzame ontwikkeling als “ontwikkeling die tegemoetkomt aan de behoeften van het heden, zonder toekomstige generaties de mogelijkheid te ontnemen in hun behoeften te voorzien.” Om dat in Maaike’s taal samen te vatten: “Alles wat je nu doet, mag nooit voor overlast voor anderen in de toekomst zorgen”.

Dit is en blijft ingewikkeld. Het is daarom belangrijk om je eigen definitie van verduurzamen te gebruiken. Wat kun en wil jij in je huis of bedrijf wel doen aan verduurzaming en wat wil je niet. Waar ligt de grens? Dit kan in grote en in kleine dingen gedaan worden. Zo kan er al gekozen worden om niet met de auto boodschappen te doen. Of er kan gekozen worden om het bedrijf in de loop der jaren volledig energieneutraal te maken.

Bij verduurzamen wordt snel veel techniek toegepast. Techniek die niet altijd even noodzakelijk is. Het is daarom noodzaak, dat op een eenvoudige en heldere manier uitgelegd wordt wat de techniek is, wat het voor- en nadeel is en waarom de keuze complex is.

Maaike Wolfs helpt, adviseert en begeleidt mensen in hun weg naar verduurzaming. Zij heeft de technische kennis op zak en kan deze in “Jip-en-Janneke-taal” overbrengen.

In heldere taal wordt duurzaam gecoacht.